Vilkår for medlemsskab i LerKalaset

 

Du er selvkørende indenfor det, som du arbejder med i værkstedet. Du forpligter dig på at skabe en positiv arbejdsstemning og deltager i det fælles vedligehold af værkstedet (se under “Retmæssig brug af værksted” og “Værkstedsrutiner”). 


 

Økonomi

 

Ved tilmelding og betaling af første måneds medlemsskab, forpligter du dig på minimum 3 mdr. medlemskab. Du opretter en fast forudbetalt kontooverførsel til kontonr: 8401 0001019530

 

Såfremt du glemmer at betale for en måned, fremsendes en skriftlig betalingspåmindelse tidligst efter 5 hverdage i den påbegyndte måned. Der opkræves 100,- i administrationsgebyr for en betalingspåmindelse.  

 

Efter de første tre måneder kan du frit opsige dit medlemskab med en måneds varsel (plus løbende måned).

Dit medlemskab kan opsiges fra LerKalasets side med en måneds varsel. 

Lever du ikke op til “vilkår for medlemsskab,” kan dit medlemskab opsiges uden varsel.

Opsigelse af medlemsskab skal foregå skriftligt til flg. mailadresse: marie@lerkalaset.dk

 

Et medlemsskab refunderes ikke.

 

 

Priser

 

Medlemsskab: 950 kr månedligt

 

 

Priser kan reguleres fra LerKalasets side med en måneds varsel, dog ikke de første tre måneder af dit medlemskab.

 

Materialekøb

Ler afregnes via webshoppen, når leret tages fra hylden i lageret.

Glasur- og brændingsbetaling beregnes ved hjælp af målekassen og betales forud for brænding, når det sættes på brændingshylderne via webshoppen og med navn, odrenr, dato, beskrivelse og beløb på seddel vedlagt emnet.

Glasurråstoffer betales efter alle materialer er afvejet via webshoppen.

Se yderligere materialepriser her:

 

Al køb af materialer noteres endvidere via fysiske lister på værkstedet, som forklaret ved rundvisning.


 

Faciliteter og adgang

 

Som Medlem af LerKalaset har du adgang til følgende faciliteter:

 

 • Værksted
 • 7 Eldrejeskiver
 • Extruder
 • Glasurrum
 • Materialekøb m 10 forskellige stentøjslertyper, 35 glasurer og diverse glasurråstoffer til glasurfremstilling
 • Arbejdsborde, ælteborde, basisredskaber og kvætseforme
 • Egen hylde i lagerrummet.
 • Te-køkken, garderobe og badeværelse
 • To 190 l el-topovne

 

Værkstedet vil på forudoplyste tider være lukket pga. kurser/udstilling/rengøring/el. andet. Disse aktiviteter kan ses i bookingsystemet.

For at få adgang til værkstedet skal du booke dig ind via det fælles bookingsystem online, inden du kommer og senest ved ankomst til værkstedet. Vil du alligevel ikke benytte dig af en forudbooket tid, skal den slettes en dag i forvejen.


 

Kommunikation

 

Der opfordres til, at man aftaler et mundtligt møde, hvis man har værksteds-forhold man gerne vil tage op. Ved korte beskeder kan mail, messenger eller sms benyttes. Mail tjekkes dagligt og du kan forvente svar indenfor to dage. I dagtimerne, på hverdage, fra kl. 9-14 kan man træffe Marie Fuglsbjerg Zand (MFZ) på telefon 51942361


 

Vejledning

 

Ved behov for vejledning i keramiske teknikker, materialer, eller kunstnerisk sparring, kan man bestille vejledning hos MFZ. Det koster 500 kr for 60 minutter. Vejledningen kan med fordel deles af flere medlemmer efter aftale.


 

Retmæssig brug af værksted

 

Som medlem er du ansvarlig for retmæssig brug af maskiner, lokaler, faciliteter og materialer. Forårsager du skade grundet fejlagtig brug eller får ødelagt en glasur hæfter du økonomisk for skaden. 

Priseksempler:

 

 • Ødelagt ovnplade grundet fejlagtig glasering/mangel på underskål: 800 kr
 • Ødelagt spand Glasur grundet forurening: 800 kr
 • Ødelagt el-drejeskive: 10.000 kr
 • Ødelagt ovn: 40.000 kr
 • Ødelagt styringssystem til ovnen: 5000 kr
 • Ødelagt gipsplade: 350 kr
 • Glemt at aflåse værkstedet korrekt og der er blevet stjålet/ødelagt XXX, du betaler XXX  :/

 

Materialer som bruges på værkstedet, skal være købt på værkstedet, medmindre andet er skriftligt aftalt med MFZ / LerKalaset.


 

Værkstedsrutiner

 

Som medlem forpligter du dig på at tage del i det fælles vedligeholdelse af værkstedet, og at du bidrager til en positiv arbejdsatmosfære i værkstedet. Det fælles ansvar for værkstedet er afgørende for, at det rent praktisk kan fungere, og vigtigt for at holde medlemsprisen på et fornuftigt niveau.

 

Det betyder, at du altid gør rent efter dig selv og stiller redskaber og materialer på plads. 

Det betyder også, at du tager del i den fælles rengøringsturnus (1-times-tjans ca hver 4.-6. uge).

Glemmer du at komme til rengøringsturnus vil du blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

Derudover får du et værkstedsområde, som du forventes at vedligeholde ca 5-15 minutter ugentligt.

 

Vi er mange arbejdende på værkstedet. Derfor er det vigtigt, at vi tager hensyn til forskellige behov og arbejdsrutiner.

Du udviser hensyn til andre. Du hjælper, når du har overskud. Ligeledes accepterer du, hvis andre ikke har tid til at vejlede dig i forskellige teknikker eller hjælpe. 

 

Du belønner dig selv og andre med kage eller andet I kan lide, når I har bidraget med en ekstra indsats, eller fået noget særlig godt/særlig skidt ud af ovnen. :)


 

Særlige Corona-hensyn. 

Vi følger aktuelle retningslinjer fra sundhedsmyndighedernes side.

 

Det meste af nedenstående er sikkert en selvfølge, men er alligevel pindet ud her:

 

 • Man kommer kun på værkstedet, når man er rask.
 • Vi holder en god håndhygiejne. Vi lufter jævnligt ud i lokalerne. 
 • Vi afspritter jævnligt fælles berøringsflader.
 • Man er selv ansvarlig for at overholde retlinglinjer og restriktioner i perioder, hvor det påkræves fra myndighedersnes side.

 

For yderligere information eller spørgsmål venligst kontakt Marie på mail: marie@lerkalaset.dk eller telefon 51942361 kl. 9-14 på hverdage.