Formgivning i keramik

Du kan vælge mellem forskellige keramiske formgivningskurser, hvor vi arbejder med modellering, drejning, håndbygning og pladeteknik. Du vil få dybdegående undervisning i ler som materiale, i lerets egenskaber og i hvordan du kan arbejde med disse egenskaber inden for den specifikke formgivningsteknik.
At arbejde med ler er i høj grad sansning, for når du sanser og oplever leret, vil du også opleve at blive ét med det, du laver. Du vil lære at kende forskel på blødt, læderhårdt og tørt ler, og efterhånden vil lerets tempo blive en del af dit tempo.
Jo mere tid og fokus du lægger i f.eks. at dreje ved drejeskiven og i at forbedre din teknik, jo tydeligere vil dit eget formsprog træde frem. På LerKalasets lerkurser har vi netop fokus på, at du efterhånden finder ind til dit eget formsprog og derigennem finder din egen vej med keramik.
Du vil få en-til-en vejledning i, hvordan du konkret kan mestre teknikkerne bedre og sparring i forhold til dit udtryk og dine muligheder.